Penjelasan Ustad Somad, Dosa Mencintai Suami/Istri Orang “Witing Tresno Jalaran Soko Kulino”

Loading...
hati – hati, ini dapat terjalin gara – gara reuni.. .
memandang istri orang yang belum tahu aja langsung tertarik, terlebih sama mantan yang penuh dengan kenangan.. .

hati – hati, dengan kegiatan reuni.
dipaparkan dalam hadist, orang yang mengganggu rumah tangga teman nanti di akhirat bukan tercantum ke dalam umat rasulullah.
naudzubillah.. .
menyayangi tidaklah masalah yang dilarang dalam islam. cinta bagi islam merupakan fitrah. tiap orang tentu mempunyai kerasa cinta di dalam hatinya. dan juga ya, itu merupakan perihal normal. tetapi cinta pula tidak boleh diumbar dengan sembarangan. spesialnya kepada lawan tipe yang bukan muhrim. pastinya kita bagaikan perempuan wajib menghalangi pergaulan dengan laki – laki. karena jatuh cinta dalam islam tidak boleh diekspresikan melalui pacaran. larangan berpacaran dalam islam telah disebutkan dalam al – quran:
“dan janganlah kalian mendekati zina, sebetulnya zina itu merupakan sesuatu perbuatan yang keji dan juga sesuatu jalur yang kurang baik. ” (qs. angkatan laut (AL) isra : 32)
nah, yang jadi ulasan kita kali ini merupakan tentang hukum menyayangi suami orang dalam islam. keadaan tersebut cukup kerap kita temukan dalam warga. dimana seseorang perempuan menyayangi laki – laki yang sudah beristri kemudian dia memohon supaya dinikahi. hampir gimana islam memandang perihal itu? berikut pembahasan selengkapnya!
pemikiran islam tentang menyayangi suami orang
bila dipikirkan secara logika, kita tentu sudah paham kalau menyayangi suami orang itu merupakan perbuatan yang tidak baik. para ulama juga pula berkomentar demikian. bagi jumhur ulama menyayangi suami orang sampai menimbulkan rusaknya rumah tangga lelaki tersebut hukumnya haram.
imam al – haitsami dalam kitabnya bertajuk al – zawajir ‘an iqtiraf al – kabair menarangkan kalau mengganggu ikatan perempuan dengan suaminya merupakan suatu yang haram. perbuatan tersebut dikategorikan dalam dosa besar.
perihal tersebut pula dipaparkan dalam sebagian hadist:
dari abu hurairah radiiyallahu bahwasahnya rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sempat bersabda: “barang siapa menipu dan juga mengganggu (ikatan) seseorang hamba dari tuannya, hingga dia tidaklah penggalan dari kami. dan juga benda siapa mengganggu (ikatan) seseorang perempuan dari suaminya, hingga dia tidaklah penggalan dari kami”.
rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “tidak halal untuk seseorang perempuan memohon (kepada suaminya) supaya si suami mencerai perempuan lain (yang jadi istrinya) dengan iktikad supaya si perempuan ini memonopli ‘piringnya’, sebetulnya hak ia merupakan apa yang telah diresmikan untuknya setimpal dengan peran perempuan dalam islam”.
komentar ulama
ulama syafi’i berkomentar kalau perempuan yang menganggu suami orang, setelah itu mengganggu rumah tangga lelaki tersebut. hingga boleh menurutnya memohon dinikahi sehabis lelaki itu berstatus cerai. tetapi perbuatan ini menggambarkan aksi fasik dan juga maksiat. ia menanggung dosa yang amat kurang baik dihadapan allah ta’ala.
ulama hanafi pula berkomentar sama dengan syafii. kalau mereka boleh aja menikah sehabis sang lelaki berpisah dengan istrinya. tetapi perbuatan itu merupakan seburuk – buruknya perbuatan dan juga nanti hendak dimintai pertanggung jawaban di akhirat.
ulama maliki berkomentar lain. bagi mereka, seseorang perempuan yang mengganggu rumah tangga teman . kemudian dia memohon dinikahi sang laki – laki sehabis berpisah hingga hukum pernikahannya haram. karena jalur yang ditempuh pula tidak baik.
baca pula :
4 dalil akibat reuni rumah tangga hancur
jawaban ustadz somad tentang maulid nabi, ” haram bila merayakannya serupa ini ”
perbuatan yang dikira mengganggu rumah tangga orang lain
terdapat sebagian perbuatan yang kerapkali merangsang rusaknya rumah tangga teman . ini disebabkan seseorang perempuan yang berlaku centil terhadap laki – laki yang sudah beristri. diantara aksi yang mengganggu itu terdiri dari:
berbicara kelewatan dengan suami orang lain
komunikasi yang terjalin secara intens dan juga selalu dapat jadi pintu terbukanya kerasa cinta.
aksi ini amat beresiko apabila dicoba terhadap orang yang sudah menikah. semisal aja perempuan single berbicara dengan laki – laki beristri. lama – kelamaan, bukan tidak bisa jadi laki – laki itu hendak jatuh cinta dengannya. terlebih lagi bisa jadi berselingkuh sampai kesimpulannya menyebakan keretakan rumah tangga.
merayu
bagaikan seseorang perempuan kita memiliki batas dalam pergaulan dengan lawan tipe. perempuan tidak boleh menampilkan suara manja di hadapan laki – laki yang bukan muhrim. berlagak centil dan juga merayu, seluruh itu dilarang dalam islam. kenapa? karna laki – laki gampang tergoda dengan rayuan perempuan. terlebih lagi bila perempuan yang merayu tersebut menggunakan baju seksi. naudzubillah mindzalik.
mendoakan rumah tangga teman hancur
jangan karna kerasa cinta kemudian kita mendoakan supaya ikatan rumah tangga teman sirna. ini
jelas merupakan dosa! kebalikannya, kita wajib koreksi diri seorang diri. sudah benarkah perasaan cinta tersebut? ataupun jangan – jangan itu cumalah hasrat yang dibisikkan oleh setan? memperbanyak mengucapkan istighfar dan juga dekatkan diri kepada allah ta’ala sampai – sampai kita dapat bebas dari perbuatan tercela.
menekan dan juga memohon dinikahi
menekan dan juga memohon dinikahi oleh laki – laki yang sudah beristri pula tidak diperbolehkan. laki – laki itu tidak dapat sembarangan berpoligami. dalam melaksanakan poligami pastinya wajib dengan keihklasan dan juga ridho dari istri. bukan secara sembunyi – sembunyi, terlebih menceraikan istri secara paksa.
memohon dorongan dukun
memohon dorongan dukun buat memperoleh cinta dari suami orang jelas perbuatan dosa besar. rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”barangsiapa menghadiri peramal, kemudian mempercayai apa yang dikatakannya, hingga shalatnya tidak diterima sepanjang 40 hari. ” (muslim)
”mereka (para dukun) itu tidak terdapat apa – apanya. ” para teman mengatakan: “ya nabi! adakalanya mereka meramal suatu dan juga nyatanya benar. ” rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menanggapi, ‘itu merupakan suatu yang didengar oleh jin setelah itu dibisikannya kepada para walinya dan juga mereka mencampurnya dengan seratus kebohongan. ” (hr. bukhari)
kita kerap mendengar ungkapan witing tresno jalaran soko kulino.
perihal itupun diucapkan ustad somad dalam ceramahnya.. .
untuk yang berasal dari luar pulau jawa, ataupun bukan orang jawa, tentu awal mulanya terbuat bimbang hendak maksudnya.
kemudian, apa maksudnya ungkapan tersebut?
ungkapan tersebut dalam penyampaiannya memakai bahasa jawa halus dan juga bila dimaksud ke dalam bahasa indonesia, kurang lebih jadi, ” cinta dapat berkembang karna terbiasa “.
nah berikut uraian ustadz somad menimpa cinta, terlebih cinta kepada istri orang.
berikut ini uraian ustad somad menimpa hukum menyayangi suami/istri orang secara tiba – tiba
trik melindungi hati supaya tidak terbawa kesesatan
buat menyayangi seorang, tidak wajib menyayangi suami yang sudah mempunyai istri. perihal tersebut malah menjerumuskan kita ke perihal – perihal yang sesat. oleh karna itu, berikut ini terdapat sebagian trik melindungi hati dari perihal – perihal yang menyesatkan. antara lain:
banyak berdzikir
keutamaan berdzikir dalam islam mampu memperoleh ridha allah, melindungi diri dari perihal tercela, dijanjikan surga, dan juga dicukupi seluruh kebutuhan kita.
allah subhanallah ta’ala berfirman: “dan bertasbihlah dengan menyanjung rabbmu, saat sebelum terbit matahari dan juga saat sebelum terbenamnya dan juga bertasbih pulalah pada waktu – waktu di malam hari dan juga pada waktu – waktu di siang hari, biar kalian terasa bahagia. ” (qs. thaa – haa: 130).
“orang – orang yang beriman dan juga hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat allah. ingatlah, cuma dengan mengingati allah – lah hati jadi tenteram. ” (qs. ar – ra’du: 28).
menundukkan pandangan
“katakanlah kepada orang laki – laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pemikirannya, dan juga memelihara kemaluannya; yang demikian itu merupakan lebih suci untuk mereka, sebetulnya allah maha mengenali apa yang mereka perbuat”. katakanlah kepada perempuan yang beriman: “hendaklah mereka menahan pemikirannya, dan juga memelihara kemaluannya. ” (qs. an – nuur: 30 – 31).
menutup aurat
allah subhanallah ta’ala berfirman: “wahai nabi, katakanlah kepada isteri – isterimu, kanak – kanak perempuanmu dan juga isteri – isteri orang mukmin, “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke segala badan mereka ! ” yang demikian itu biar mereka lebih gampang buat diketahui, karna itu mereka tidak di ganggu. dan juga allâh merupakan maha pengampun lagi maha penyayang”. (qs. al – ahzab: 59)
menyibukkan diri dengan berkumpul dengan orang – orang baik
rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “permisalan sahabat yang baik dan juga sahabat yang kurang baik ibarat seseorang penjual minyak wangi dan juga seseorang pandai besi. penjual minyak wangi bisa jadi hendak memberimu minyak wangi, ataupun engkau dapat membeli minyak wangi darinya, dan juga kalaupun tidak, engkau senantiasa memperoleh bau harum darinya. sebaliknya pandai besi, dapat jadi (percikan apinya) menimpa pakaianmu, dan juga kalaupun tidak engkau senantiasa memperoleh bau asapnya yang tidak nikmat. ” (hr. bukhari dan juga muslim)
“ (agama) seorang itu setimpal dengan agama sahabat dekatnya, hingga sebaiknya kamu mencermati siapa yang jadi sahabat dekatnya. ” (hr. abu dawud, at – tirmidzi, al – hakim dan juga ahmad).
berpuasa
serupa yang dikutip oleh duniaislam. com, puasa mampu menahan nafsu dan juga menjauhkan kita dari perihal yang kurang baik. apabila kita menyayangi seorang tetapi tidak dapat memilikinya hingga perbanyaklah berpuasa. dengan begitu kita bebas dari masalah yang mendatangkan dosa.
meminimalisir interaksi dengan lawan jenis
buat menjauhi timbulnya perasaan cinta yang tidak halal hingga triknya minimalisir interaksi dengan lawan tipe. apabila tidak terdapat keperluan berarti hendaknya jauhi aja. ingat, zina dapat berasal dari pemikiran, lisan, rungu, dan juga memegang yang diharamkan. zina dalam islam menggambarkan dosa besar.
dari abu hurairah radliyallaahu ’anhu, dari nabi shallallaahu ’alaihi wasallam bersabda: ”telah dituliskan atas bani adam penggalan dari zina yang tentu dia melaksanakannya, tidak dapat tidak. hingga, zina kedua mata merupakan memandang (yang diharamkan) , zina kedua kuping merupakan mendengar (yang diharamkan) , zina lisan merupakan berkata – kata (yang diharamkan) , zina tangan merupakan memegang (yang diharamkan) , zina kaki merupakan melangkah (ke tempat yang diharamkan) , hati berkeinginan dan juga berangan – angan, dan juga kemaluan membetulkan itu seluruh ataupun mendustakannya. ” (hr. bukhari dan juga muslim)
perbanyak baca al – quran
allah ta’ala berfirman: “sesungguhnya orang – orang yang beriman merupakan mereka yang apabila diucap nama allah gemetarlah hati mereka dan juga apabila dibacakan kepada mereka ayat – ayat – nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan juga kepada tuhanlah mereka bertawakkal”. (qs. angkatan laut (AL) anfal : 2)
bersabar
bersabar pula jadi kunci supaya kita dijauhkan dari kerasa cinta yang salah. percayalah jodoh tidak hendak salah alamat. kita cuma butuh berdoa dan juga meminta kebaikan pada allah, dan juga supaya dijauhkan dari bisikan – bisikan syaitan.
allah ta’ala berfirman: “dan begitu hendak kami bagikan cobaan kepada kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ketiadaan harta, jiwa dan juga buah – buahan. dan juga berikanlah berita gembira kepada orang – orang yang tabah. ” (al – baqarah: 155)
bertawakal kepada alllah
terakhir, kita wajib menyerahkan seluruh urusan cuma kepada allah ta’ala. percayalah kepadanya. apabila allah memastikan sesuatu jalur kepada kita hingga itu tentu yang tersadu. tugas kita cukup menjauhi perkara – perkara dosa dan juga senantiasa menjajaki ketentuan agama.
“katakanlah dia – lah allah yang maha penyayang kami beriman kepada – nya dan juga kepada – nya – lah kami bertawakkal. nanti kalian hendak mengenali siapakah yang berposisi dalam kesesatan yang nyata“. (qs. al – mulk: 29).


demikianlah uraian tentang hukum menyayangi suami orang dalam islam bersumber pada dalil dan juga komentar ulama. mudah – mudahan berguna dan juga dapat menolong
( sumber: http:// www. wajibbaca. com/2018/11/penjelasan-ustad-somad-dosa-mencintai. html )
Loading...

0 Response to "Penjelasan Ustad Somad, Dosa Mencintai Suami/Istri Orang “Witing Tresno Jalaran Soko Kulino”"

Posting Komentar

Loading...